Fotografia przyrodnicza i wszystko co o niej myślę, jak ją postrzegam, co osobistego w niej poszukuje.